MG 9848

Entree

Welkom in de Entree, de website waar ouders hun kind(eren) kunnen aanmelden bij een van de scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) of de school voor speciaal onderwijs (SO) in Gouda. Op deze website vindt u alle informatie die u nodig heeft om de aanmelding soepel te laten verlopen.

De Entree is een samenwerking tussen de drie Goudse sbo-scholen (Park en Dijk, De Oostvogel en Het Avontuur) en so-school De Ark. Door de aanmelding centraal te laten verlopen, kunnen zij de plaatsing van kinderen beter op elkaar afstemmen. Hierbij houden zij rekening met de verschillende profielen van de scholen en de totaal beschikbare capaciteit.

Inrichting entree gespecialiseerd onderwijs

De aanmeldingen worden besproken in een gezamenlijke Commissie van Toelating en Begeleiding die bestaat uit de directeuren van vier scholen. Deze commissie bespreekt ook de leerlingen die in aanmerking komen voor terugplaatsing in het reguliere onderwijs wanneer dit mogelijk is. Daarnaast behouden alle scholen natuurlijk hun eigen commissie of ‘zorgoverleg’ waarin iedere leerling van een S(B)O-school meestal twee maal per schooljaar wordt besproken met alle betrokken professionals.

Op deze website leest u onder het kopje ‘Uitleg procedure’ hoe de aanmelding voor een S(B)O-school in Gouda verloopt. Onder het kopje ‘Aanmelden’ vindt u de informatie en formulieren die u nodig heeft om de aanmelding in orde te maken.