MG 9823

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Entree met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Zij verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door haar worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Entree aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op deze website opgenomen informatie.

Verwijzingen naar sites die niet door Entree worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Entree selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden.