BX0 A5124

Scholen

Logo

SBO Het Avontuur

sbo-hetavontuur.nl Mercatorsingel 90
2803 ER  Gouda

Wij geloven dat we met positiviteit en het aanbieden van structuur en voorspelbaarheid in een klimaat van veiligheid en vertrouwen het beste uit de leerlingen kunnen halen.
Op Het Avontuur geven we je een basis mee voor het leven en bieden we jou aan wat jij nodig hebt om uit te groeien tot een trotse, zelfbewuste, nieuwsgierige wereldburger die met een open blik in de wereld staat. SBO Het Avontuur is een openbare School voor Speciaal Basisonderwijs. Op SBO Het Avontuur zitten leerlingen met een specifieke onderwijsbehoeften op cognitief en/of sociaal - emotioneel gebied. Wij bieden een zeer gestructureerde leeromgeving, waarin voorspelbaarheid, veiligheid, vertrouwen en positiviteit de uitgangspunten zijn.
De school kiest ervoor om rustig en overzichtelijk te zijn. Ons pedagogisch klimaat is een mix van vrijheid geven en grenzen stellen, waarin we in positieve openheid de verbinding aangaan en samen verantwoordelijk zijn voor een veilige en prettige sfeer in een uitdagende, lerende werkomgeving.
Binnen de leerjaren worden de leerlingen op didactische behoeften bij elkaar ingedeeld. Alle groepen hebben een eigen lokaal waarbij over de inrichting van de lokalen duidelijk eenvormige afspraken zijn gemaakt. In elke groep wordt gebruik gemaakt van dezelfde pictogrammen, time timers, ed.
Daarnaast biedt de school sinds augustus 2023 SO ZML onderwijs aan, voor in totaal 12 leerlingen uit leerjaar 5-6-7 met profiel 4 (op basis van het landelijk doelgroepenmodel van de sectorraad GO), een TLV SO ZML en met uitstroom PRO in samenwerking met SO De Startbaan.

Logo

SO De Startbaan

destartbaangouda.nl Clematislaan 2
2803 AG  Gouda

De Startbaan is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen tussen de 4 en 12 jaar. De kinderen zijn door een verstandelijke beperking zeer moeilijk lerend. De Startbaan is een cluster 3 school. De kinderen kunnen het reguliere onderwijs niet volgen. Het IQ van de kinderen is onder de 55 of tussen de 55 en 70 met aanvullende problematieken (gediagnosticeerd). Bijvoorbeeld: een aantoonbare sociaal emotionele ontwikkelingsachterstand, een gediagnosticeerde stoornis e/o syndroom waardoor er een beperking in het verwerken van informatie is.

Theminglogo parkdijkjpgd4wlogo parkdijk

SBO Park en Dijk

parkendijk.d4w.nl Winterdijk 6
2801 SJ  Gouda

Op Park en Dijk voelen kinderen zich welkom. We kijken verwachtingsvol naar onze kinderen. We laten ze hun talent ontwikkelen en succeservaringen opdoen. De één krijgt deze succeservaring door het werken in het atelier en de ander door praktisch aan de slag te gaan in het restaurant en weer een ander door op rekenplein te werken. Zo leren we van en met elkaar.
In groep 1/2 en 3/4 werken de kinderen in de eigen stamgroep bij hun vaste leerkracht.
Vanaf groep 5 worden kinderen op basis van leeftijd in een stamgroep ingedeeld. Daarnaast wordt er groepsdoorbroken met niveaugroepen gewerkt en worden leerlingen met verschillende leeftijden op niveau ingedeeld voor bepaalde instructie of activiteiten. Vanaf groep 5 kunnen kinderen kiezen om deel te nemen aan verschillende werkplekken waar zij praktisch en handelend aan de slag gaan met de verschillende leerdoelen.
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling maken wij gebruik van de Coole Kikker methodiek. Deze is speciaal voor onze school en doelgroep ontwikkeld.
Park & Dijk heeft twee afdelingen, die elk op een eigen locatie gevestigd zijn. De SBO afdeling is de hoofdvestiging. Op de nevenvestiging start per augustus 2024 een Mytyl-afdeling. In eerste instantie zal er gestart worden met een groep 1-2-3.

Logo 2

SBO De Oostvogel

sbo-oostvogel.nl Scharroosingel 54 54
2807CX  Gouda

De Oostvogel is een school voor speciaal basisonderwijs binnen Stichting De Groeiling. Het uitgangspunt van de school is: ‘Je bent welkom zoals je bent!’ Wij werken vanuit respect, betrokkenheid, verantwoordelijkheid & enthousiasme.
We verplichten ons aan ieder kind en zijn of haar ouders, om binnen onze mogelijkheden een optimale onderwijsomgeving te creëren. Hiervoor is specialistische begeleiding en ondersteuning beschikbaar. We zorgen er voor dat het kind aan het eind van de schoolloopbaan het maximale uit zichzelf heeft gehaald. Het kind heeft dan een stevige basis om zijn talenten en kwaliteiten verder te kunnen ontwikkelen in het voortgezet onderwijs en het verdere leven.
Er zijn 3 arrangementen op onze school:
IJsvogel (regulier SBO) voor de groepen 3 t/m 8
Vuurvogel (arrangement HB) voor de groepen 5 t/m 8
Watervogel (arrangement SO cluster 4, internaliserende problematiek) voor groep 6 t/m 8
Wij zijn een Kanjerschool. Dat betekent dat wij veel aandacht besteden aan het aanleren van sociale vaardigheden in de groep.
In het praktijklokaal volgen de leerlingen techniek-, natuur- & kooklessen. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op verschillende manieren kunnen leren. Leren door te doen is daar een belangrijk onderdeel van.

Ontwerp zonder titel

Park en Dijk Mytylonderwijs

parkendijk.d4w.nl Chopinstraat 10
2807 PS  Gouda

Wij zijn verheugd om aan te kondigen dat SBO Park en Dijk samen met Kindcentrum Goejanverwelle een samenwerking aangaat. Binnen het schoolgebouw van Kindcentrum Goejanverwelle krijgen we de kans om een nieuwe groep leerlingen te verwelkomen die mytylonderwijs kunnen volgen. Mytylonderwijs is speciaal voor kinderen met een lichamelijke beperking en een eventuele leerachterstand. We
zetten deze stap in samenwerking met Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland, Basalt revalidatiezorg Gouda, Gemeente Gouda en Resonans onderwijs.
Onze nieuwe groep zal ruimte bieden aan ongeveer 10 leerlingen. Eventueel zou dit in de toekomst uitgebreid kunnen worden. Deze kinderen zullen les krijgen in hun eigen klas, met hun eigen leerkracht en waar nodig ondersteunend personeel. Wat deze samenwerking zo bijzonder maakt, is de sterke nadruk op inclusie en het samenbrengen van alle leerlingen. Tijdens het buitenspelen en diverse schoolactiviteiten zullen alle kinderen van Kindcentrum Goejanverwelle elkaar ontmoeten, wat een warme en ondersteunende omgeving zal creëren waarin iedereen zich thuis voelt.
Deze samenwerking sluit naadloos aan bij onze christelijke identiteit. We zetten hiermee een belangrijke stap naar het bieden van ruimte voor elk kind, ongeacht hun achtergrond of uitdagingen.
Voor ouders die geïnteresseerd zijn in deze mogelijkheid, verloopt het aanmeldingsproces als volgt:
1. . Uw kind heeft een TLV nodig die afgegeven is door het Samenwerkingsverband Midden-Holland.
2. Gebruik de entreesite (met TLV) voor verdere aanmelding.
3. De school zal zorgvuldig beoordelen of dit de beste plek is voor het kind.


Samen met Kindcentrum Goejanverwelle streven we naar een inclusieve toekomst, waarin elk kind de kans krijgt om te groeien en te bloeien.