MG 9867

Aanmelden

Aanmelden voor het Gespecialiseerd Onderwijs

Vanuit de Entree wordt er gekeken naar een passende onderwijsplek voor elke leerling. Dat betekent dat we bij aanmelding kijken welk proces van aanmelding van toepassing is. Om een kort beeld te schetsen hierbij een aantal manieren van aanmelden die mogelijk zijn. Mochten er andere vragen bij aanmelding zijn, dan kunt u contact opnemen met de Entree adviseur.

Aanmelding vanuit onderwijs
Zit uw kind al op een school, dan kan er alleen een aanmelding gedaan worden als er een passende TLV is afgegeven door het Samenwerkingsverband. Zonder passende TLV wordt de aanmelding niet in behandeling genomen.

Aanmelding vanuit MKD
Bezoekt uw kind op dit moment een Medisch Kinderdagverblijf, dan kunt u uw kind aanmelden als er een passend 1e deskundige advies is afgegeven door het Samenwerkingsverband. Zonder passend advies kan de aanmelding niet in behandeling genomen worden.

Aanmelding vanuit ouders/zorg
Zit uw kind (nog) niet op school of een MKD, en er is (nog) geen TLV of 1e deskundige advies aanwezig, neem dan vooraf contact op met de Entreeadviseur..

Let op! Deze aanmelding is nog geen inschrijving.

De aanmelding wordt omgezet naar een inschrijving als er plek is in de groep waar de leerling het beste zou passen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de onderwijsbehoeften en de cognitieve ontwikkeling. Dit besluit wordt genomen binnen 6 tot 8 weken na aanmelding.


14%

Hierbij meld ik de volgende leerling aan:

Wat is/zijn de voorna(a)m(en) van de leerling?

Wat is de achternaam van de leerling?

Wat is de roepnaam van de leerling?

Geboortedatum *

Woonadres leerling

Ik wil de leerling graag aanmelden voor de volgende school:

Gegevens ouder / verzorger 1

Op welk telefoonnummer kunnen wij u bereiken?

Op welk e-mailadres kunnen wij u bereiken?

Heeft deze ouder wettelijk gezag?
Gegevens ouders / verzorger 2

Woonadres ouder / verzorger 2


Heeft deze ouder wettelijk gezag?


Gegevens voogd

Voor welke organisatie is deze voogd werkzaam?

Wat is het e-mailadres van de voogd?

Wat is het telefoonnummer van de voogd?

Gegevens huidige / laatst bezochte school / instantie

Wat is de meest recent bezochte school / instantie?

Wat voor soort school / instantie betreft dit?

Wat is het huidige leerjaar van deze leerling?

Contactpersoon school / instantie *

Wat zijn de voor,- en achternaam van de contactpersoon bij de huidige school / instantie?

Wat de functie van de contactpersoon bij de huidige school / instantie?

Adres school / instantie

De entree mag de huidige school / instantie benaderen voor het opvragen van de benodigde informatie.

Selecteer een optie die van toepassing is op deze leerling.

Datum afgifte TLV

Voer hier de afgifte datum van de betreffende TLV in.

Plaatsing gewenst per

Voer hier de gewenste plaatsingsdatum voor de betreffende leerling in.

Deze aanmelding is gedaan door *

Door wie is deze aanmelding gedaan?

Via onderstaand veld kunt u de TLV / 1e deskundige advies uploaden.