BX0 A5057

Over

Aanleiding

Voor sommige leerlingen is een plaatsing op een SBO-school of een SO-school de meest passende plek. Om toegelaten te worden tot het gespecialiseerde onderwijs heeft de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Het samenwerkingsverband (SWV) kan een TLV afgeven. Hiermee krijgt de leerling toegang tot het gespecialiseerd onderwijs in onze regio. De scholen voor gespecialiseerd onderwijs werken intensief met elkaar samen. Iedere school heeft een eigen specialisatie en signatuur. Door deze intensieve samenwerking en het bundelen van krachten zorgen de scholen er samen voor dat iedere leerling die gespecialiseerd onderwijs nodig heeft een passende onderwijsplek krijgt. Om de plaatsing voor ouders en scholen beter te organiseren, wordt dit door de S(B)O scholen via de Entree georganiseerd.


De Entree

De ouders melden zich aan bij de school van hun keuze. Het gespecialiseerd onderwijs heeft een Entree georganiseerd om scholen en ouders bij de aanmelding te ondersteunen en het proces te begeleiden. Waardoor er voor de scholen en ouders één aanspreekpunt is. De Entreeadviseur, Natalie Sterk, begeleidt het hele proces van aanmelden tot en met de plaatsing en communiceert met alle betrokkenen. Zo zorgen de S(B)O scholen er samen voor dat de leerling op de juiste plek komt. Deze Entree is vanaf 26 februari 2024 operationeel voor het proces aanmelding van een leerling met een TLV. De aanmelding van de school komt binnen bij de Entree waar de ondersteunende werkzaamheden worden verricht om tot plaatsing te komen. De Entree is bereikbaar via info@entree-mh.nl.